Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18751001_146391_227.tar application/x-tar 70.9 MB
bib15650837_18751002_146391_228.tar application/x-tar 91.7 MB
bib15650837_18751004_146391_229.tar application/x-tar 70.0 MB
bib15650837_18751005_146391_230.tar application/x-tar 72.4 MB
bib15650837_18751006_146391_231.tar application/x-tar 68.2 MB
bib15650837_18751007_146391_232.tar application/x-tar 69.3 MB
bib15650837_18751008_146391_233.tar application/x-tar 66.5 MB
bib15650837_18751009_146391_234.tar application/x-tar 92.3 MB
bib15650837_18751011_146391_235.tar application/x-tar 68.3 MB
bib15650837_18751012_146391_236.tar application/x-tar 68.5 MB
bib15650837_18751013_146391_237.tar application/x-tar 63.1 MB
bib15650837_18751014_146391_238.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18751015_146391_239.tar application/x-tar 69.6 MB
bib15650837_18751016_146391_240.tar application/x-tar 90.3 MB
bib15650837_18751018_146391_241.tar application/x-tar 68.4 MB
bib15650837_18751019_146391_242.tar application/x-tar 71.2 MB
bib15650837_18751020_146391_243.tar application/x-tar 68.1 MB
bib15650837_18751021_146391_244.tar application/x-tar 68.2 MB
bib15650837_18751022_146391_245.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18751023_146391_246.tar application/x-tar 92.1 MB
bib15650837_18751025_146391_247.tar application/x-tar 70.8 MB
bib15650837_18751026_146391_248.tar application/x-tar 67.2 MB
bib15650837_18751027_146391_249.tar application/x-tar 67.7 MB
bib15650837_18751028_146391_250.tar application/x-tar 69.3 MB
bib15650837_18751029_146391_251.tar application/x-tar 68.4 MB
bib15650837_18751030_146391_252.tar application/x-tar 91.3 MB