Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18750901_146391_201.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18750902_146391_202.tar application/x-tar 67.1 MB
bib15650837_18750903_146391_203.tar application/x-tar 66.8 MB
bib15650837_18750904_146391_204.tar application/x-tar 68.8 MB
bib15650837_18750906_146391_205.tar application/x-tar 70.8 MB
bib15650837_18750907_146391_206.tar application/x-tar 69.0 MB
bib15650837_18750908_146391_207.tar application/x-tar 64.9 MB
bib15650837_18750909_146391_208.tar application/x-tar 67.4 MB
bib15650837_18750910_146391_209.tar application/x-tar 70.2 MB
bib15650837_18750911_146391_210.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18750913_146391_211.tar application/x-tar 68.1 MB
bib15650837_18750914_146391_212.tar application/x-tar 69.9 MB
bib15650837_18750915_146391_213.tar application/x-tar 64.8 MB
bib15650837_18750916_146391_214.tar application/x-tar 67.9 MB
bib15650837_18750917_146391_215.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18750918_146391_216.tar application/x-tar 89.8 MB
bib15650837_18750920_146391_217.tar application/x-tar 68.7 MB
bib15650837_18750921_146391_218.tar application/x-tar 69.8 MB
bib15650837_18750922_146391_219.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18750923_146391_220.tar application/x-tar 67.5 MB
bib15650837_18750924_146391_221.tar application/x-tar 67.6 MB
bib15650837_18750925_146391_222.tar application/x-tar 91.5 MB
bib15650837_18750927_146391_223.tar application/x-tar 72.3 MB
bib15650837_18750928_146391_224.tar application/x-tar 71.2 MB
bib15650837_18750929_146391_225.tar application/x-tar 67.7 MB
bib15650837_18750930_146391_226.tar application/x-tar 71.0 MB