Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18750802_146391_175.tar application/x-tar 67.0 MB
bib15650837_18750803_146391_176.tar application/x-tar 67.1 MB
bib15650837_18750804_146391_177.tar application/x-tar 68.3 MB
bib15650837_18750805_146391_178.tar application/x-tar 71.5 MB
bib15650837_18750806_146391_179.tar application/x-tar 67.6 MB
bib15650837_18750807_146391_180.tar application/x-tar 69.1 MB
bib15650837_18750809_146391_181.tar application/x-tar 68.9 MB
bib15650837_18750810_146391_182.tar application/x-tar 74.6 MB
bib15650837_18750811_146391_183.tar application/x-tar 69.8 MB
bib15650837_18750812_146391_184.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18750813_146391_185.tar application/x-tar 69.2 MB
bib15650837_18750814_146391_186.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18750816_146391_187.tar application/x-tar 67.7 MB
bib15650837_18750817_146391_188.tar application/x-tar 68.3 MB
bib15650837_18750818_146391_189.tar application/x-tar 68.6 MB
bib15650837_18750819_146391_190.tar application/x-tar 68.8 MB
bib15650837_18750820_146391_191.tar application/x-tar 68.1 MB
bib15650837_18750821_146391_192.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18750823_146391_193.tar application/x-tar 67.0 MB
bib15650837_18750824_146391_194.tar application/x-tar 66.6 MB
bib15650837_18750825_146391_195.tar application/x-tar 68.6 MB
bib15650837_18750826_146391_196.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18750827_146391_197.tar application/x-tar 67.1 MB
bib15650837_18750828_146391_198.tar application/x-tar 64.6 MB
bib15650837_18750830_146391_199.tar application/x-tar 69.3 MB
bib15650837_18750831_146391_200.tar application/x-tar 70.5 MB