Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18750701_146391_148.tar application/x-tar 70.2 MB
bib15650837_18750702_146391_149.tar application/x-tar 69.3 MB
bib15650837_18750703_146391_150.tar application/x-tar 68.7 MB
bib15650837_18750705_146391_151.tar application/x-tar 73.7 MB
bib15650837_18750706_146391_152.tar application/x-tar 71.2 MB
bib15650837_18750707_146391_153.tar application/x-tar 69.7 MB
bib15650837_18750708_146391_154.tar application/x-tar 68.1 MB
bib15650837_18750709_146391_155.tar application/x-tar 68.5 MB
bib15650837_18750710_146391_156.tar application/x-tar 67.0 MB
bib15650837_18750712_146391_157.tar application/x-tar 68.0 MB
bib15650837_18750713_146391_158.tar application/x-tar 73.9 MB
bib15650837_18750714_146391_159.tar application/x-tar 70.9 MB
bib15650837_18750715_146391_160.tar application/x-tar 67.6 MB
bib15650837_18750716_146391_161.tar application/x-tar 70.3 MB
bib15650837_18750717_146391_162.tar application/x-tar 73.1 MB
bib15650837_18750719_146391_163.tar application/x-tar 68.8 MB
bib15650837_18750720_146391_164.tar application/x-tar 73.3 MB
bib15650837_18750721_146391_165.tar application/x-tar 68.4 MB
bib15650837_18750722_146391_166.tar application/x-tar 72.5 MB
bib15650837_18750723_146391_167.tar application/x-tar 70.2 MB
bib15650837_18750724_146391_168.tar application/x-tar 69.2 MB
bib15650837_18750726_146391_169.tar application/x-tar 67.6 MB
bib15650837_18750727_146391_170.tar application/x-tar 68.3 MB
bib15650837_18750728_146391_171.tar application/x-tar 67.9 MB
bib15650837_18750729_146391_172.tar application/x-tar 68.1 MB
bib15650837_18750730_146391_173.tar application/x-tar 69.8 MB
bib15650837_18750731_146391_174.tar application/x-tar 65.4 MB