Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18750601_146391_123.tar application/x-tar 67.3 MB
bib15650837_18750602_146391_124.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18750603_146391_125.tar application/x-tar 67.3 MB
bib15650837_18750604_146391_126.tar application/x-tar 67.6 MB
bib15650837_18750605_146391_127.tar application/x-tar 81.9 MB
bib15650837_18750607_146391_128.tar application/x-tar 66.6 MB
bib15650837_18750608_146391_129.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18750609_146391_130.tar application/x-tar 111.9 MB
bib15650837_18750610_146391_131.tar application/x-tar 110.9 MB
bib15650837_18750611_146391_132.tar application/x-tar 110.7 MB
bib15650837_18750612_146391_133.tar application/x-tar 137.4 MB
bib15650837_18750614_146391_134.tar application/x-tar 107.7 MB
bib15650837_18750615_146391_135.tar application/x-tar 109.9 MB
bib15650837_18750616_146391_136.tar application/x-tar 112.3 MB
bib15650837_18750617_146391_137.tar application/x-tar 109.2 MB
bib15650837_18750618_146391_138.tar application/x-tar 112.2 MB
bib15650837_18750619_146391_139.tar application/x-tar 138.0 MB
bib15650837_18750621_146391_140.tar application/x-tar 109.9 MB
bib15650837_18750622_146391_141.tar application/x-tar 111.8 MB
bib15650837_18750623_146391_142.tar application/x-tar 111.3 MB
bib15650837_18750625_146391_143.tar application/x-tar 113.0 MB
bib15650837_18750626_146391_144.tar application/x-tar 111.3 MB
bib15650837_18750628_146391_145.tar application/x-tar 112.6 MB
bib15650837_18750629_146391_146.tar application/x-tar 109.6 MB
bib15650837_18750630_146391_147.tar application/x-tar 109.5 MB