Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18750501_146391_99.tar application/x-tar 81.2 MB
bib15650837_18750503_146391_100.tar application/x-tar 65.7 MB
bib15650837_18750504_146391_101.tar application/x-tar 66.0 MB
bib15650837_18750505_146391_102.tar application/x-tar 82.3 MB
bib15650837_18750507_146391_103.tar application/x-tar 66.8 MB
bib15650837_18750508_146391_104.tar application/x-tar 81.8 MB
bib15650837_18750510_146391_105.tar application/x-tar 66.2 MB
bib15650837_18750511_146391_106.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18750512_146391_107.tar application/x-tar 66.2 MB
bib15650837_18750513_146391_108.tar application/x-tar 66.7 MB
bib15650837_18750514_146391_109.tar application/x-tar 66.0 MB
bib15650837_18750515_146391_110.tar application/x-tar 81.5 MB
bib15650837_18750518_146391_111.tar application/x-tar 66.2 MB
bib15650837_18750519_146391_112.tar application/x-tar 66.8 MB
bib15650837_18750520_146391_113.tar application/x-tar 67.3 MB
bib15650837_18750521_146391_114.tar application/x-tar 68.5 MB
bib15650837_18750522_146391_115.tar application/x-tar 82.2 MB
bib15650837_18750524_146391_116.tar application/x-tar 67.4 MB
bib15650837_18750525_146391_117.tar application/x-tar 67.4 MB
bib15650837_18750526_146391_118.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18750527_146391_119.tar application/x-tar 67.3 MB
bib15650837_18750528_146391_120.tar application/x-tar 67.8 MB
bib15650837_18750529_146391_121.tar application/x-tar 81.7 MB
bib15650837_18750531_146391_122.tar application/x-tar 67.2 MB