Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18750401_146391_73.tar application/x-tar 66.0 MB
bib15650837_18750402_146391_74.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18750403_146391_75.tar application/x-tar 81.3 MB
bib15650837_18750405_146391_76.tar application/x-tar 66.7 MB
bib15650837_18750406_146391_77.tar application/x-tar 66.6 MB
bib15650837_18750407_146391_78.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18750408_146391_79.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18750409_146391_80.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18750410_146391_81.tar application/x-tar 81.5 MB
bib15650837_18750412_146391_82.tar application/x-tar 66.5 MB
bib15650837_18750413_146391_83.tar application/x-tar 66.9 MB
bib15650837_18750414_146391_84.tar application/x-tar 66.7 MB
bib15650837_18750415_146391_85.tar application/x-tar 67.5 MB
bib15650837_18750416_146391_86.tar application/x-tar 66.5 MB
bib15650837_18750417_146391_87.tar application/x-tar 82.1 MB
bib15650837_18750419_146391_88.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18750420_146391_89.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18750421_146391_90.tar application/x-tar 68.0 MB
bib15650837_18750422_146391_91.tar application/x-tar 66.6 MB
bib15650837_18750423_146391_92.tar application/x-tar 67.2 MB
bib15650837_18750424_146391_93.tar application/x-tar 82.3 MB
bib15650837_18750426_146391_94.tar application/x-tar 67.0 MB
bib15650837_18750427_146391_95.tar application/x-tar 67.2 MB
bib15650837_18750428_146391_96.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18750429_146391_97.tar application/x-tar 66.5 MB
bib15650837_18750430_146391_98.tar application/x-tar 66.4 MB