Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18750201_146391_25.tar application/x-tar 66.8 MB
bib15650837_18750202_146391_26.tar application/x-tar 66.8 MB
bib15650837_18750203_146391_27.tar application/x-tar 69.4 MB
bib15650837_18750204_146391_28.tar application/x-tar 67.2 MB
bib15650837_18750205_146391_29.tar application/x-tar 68.4 MB
bib15650837_18750206_146391_30.tar application/x-tar 66.8 MB
bib15650837_18750208_146391_31.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18750209_146391_32.tar application/x-tar 67.4 MB
bib15650837_18750210_146391_33.tar application/x-tar 66.2 MB
bib15650837_18750211_146391_34.tar application/x-tar 82.8 MB
bib15650837_18750212_146391_35.tar application/x-tar 66.6 MB
bib15650837_18750213_146391_36.tar application/x-tar 66.9 MB
bib15650837_18750215_146391_37.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18750216_146391_38.tar application/x-tar 66.6 MB
bib15650837_18750217_146391_39.tar application/x-tar 67.1 MB
bib15650837_18750218_146391_40.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18750219_146391_41.tar application/x-tar 67.0 MB
bib15650837_18750220_146391_42.tar application/x-tar 66.6 MB
bib15650837_18750222_146391_43.tar application/x-tar 66.8 MB
bib15650837_18750223_146391_44.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18750224_146391_45.tar application/x-tar 66.7 MB
bib15650837_18750225_146391_46.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18750226_146391_47.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18750227_146391_48.tar application/x-tar 81.7 MB