Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18651202_146391_141.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18651205_146391_142.tar application/x-tar 63.1 MB
bib15650837_18651207_146391_143.tar application/x-tar 64.1 MB
bib15650837_18651209_146391_144.tar application/x-tar 96.1 MB
bib15650837_18651212_146391_145.tar application/x-tar 63.5 MB
bib15650837_18651214_146391_146.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18651216_146391_147.tar application/x-tar 96.1 MB
bib15650837_18651219_146391_148.tar application/x-tar 95.8 MB
bib15650837_18651221_146391_149.tar application/x-tar 89.2 MB
bib15650837_18651223_146391_150.tar application/x-tar 64.1 MB
bib15650837_18651228_146391_151.tar application/x-tar 64.2 MB
bib15650837_18651230_146391_152.tar application/x-tar 64.1 MB