Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18651003_146391_115.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18651005_146391_116.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18651007_146391_117.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18651010_146391_118.tar application/x-tar 63.5 MB
bib15650837_18651012_146391_119.tar application/x-tar 63.5 MB
bib15650837_18651014_146391_120.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18651017_146391_121.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18651019_146391_122.tar application/x-tar 63.8 MB
bib15650837_18651021_146391_123.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18651024_146391_124.tar application/x-tar 64.1 MB
bib15650837_18651026_146391_125.tar application/x-tar 64.4 MB
bib15650837_18651028_146391_126.tar application/x-tar 64.1 MB
bib15650837_18651031_146391_127.tar application/x-tar 64.5 MB