Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18650902_146391_102.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18650905_146391_103.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18650907_146391_104.tar application/x-tar 63.5 MB
bib15650837_18650909_146391_105.tar application/x-tar 63.8 MB
bib15650837_18650912_146391_106.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18650914_146391_107.tar application/x-tar 63.8 MB
bib15650837_18650916_146391_108.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18650919_146391_109.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18650921_146391_110.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18650923_146391_111.tar application/x-tar 63.7 MB
bib15650837_18650926_146391_112.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18650928_146391_113.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18650930_146391_114.tar application/x-tar 63.7 MB