Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18650701_146391_75.tar application/x-tar 63.7 MB
bib15650837_18650704_146391_76.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18650706_146391_77.tar application/x-tar 62.9 MB
bib15650837_18650708_146391_78.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18650711_146391_79.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18650713_146391_80.tar application/x-tar 62.7 MB
bib15650837_18650715_146391_81.tar application/x-tar 77.7 MB
bib15650837_18650718_146391_82.tar application/x-tar 95.2 MB
bib15650837_18650720_146391_83.tar application/x-tar 63.2 MB
bib15650837_18650722_146391_84.tar application/x-tar 63.8 MB
bib15650837_18650725_146391_85.tar application/x-tar 64.1 MB
bib15650837_18650727_146391_86.tar application/x-tar 63.7 MB
bib15650837_18650729_146391_87.tar application/x-tar 63.1 MB