Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18650601_146391_63.tar application/x-tar 63.2 MB
bib15650837_18650603_146391_64.tar application/x-tar 63.2 MB
bib15650837_18650606_146391_65.tar application/x-tar 63.0 MB
bib15650837_18650608_146391_66.tar application/x-tar 63.4 MB
bib15650837_18650610_146391_67.tar application/x-tar 63.1 MB
bib15650837_18650613_146391_68.tar application/x-tar 63.5 MB
bib15650837_18650615_146391_69.tar application/x-tar 63.2 MB
bib15650837_18650617_146391_70.tar application/x-tar 63.0 MB
bib15650837_18650620_146391_71.tar application/x-tar 63.2 MB
bib15650837_18650622_146391_72.tar application/x-tar 95.9 MB
bib15650837_18650627_146391_73.tar application/x-tar 63.3 MB
bib15650837_18650629_146391_74.tar application/x-tar 64.2 MB