Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18650502_146391_51.tar application/x-tar 63.3 MB
bib15650837_18650504_146391_52.tar application/x-tar 63.2 MB
bib15650837_18650506_146391_53.tar application/x-tar 62.9 MB
bib15650837_18650509_146391_54.tar application/x-tar 62.8 MB
bib15650837_18650511_146391_55.tar application/x-tar 63.2 MB
bib15650837_18650513_146391_56.tar application/x-tar 62.5 MB
bib15650837_18650516_146391_57.tar application/x-tar 62.8 MB
bib15650837_18650518_146391_58.tar application/x-tar 62.9 MB
bib15650837_18650520_146391_59.tar application/x-tar 63.2 MB
bib15650837_18650523_146391_60.tar application/x-tar 63.4 MB
bib15650837_18650527_146391_61.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18650530_146391_62.tar application/x-tar 63.0 MB