Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18650202_146391_14.tar application/x-tar 63.8 MB
bib15650837_18650204_146391_15.tar application/x-tar 63.8 MB
bib15650837_18650207_146391_16.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18650209_146391_17.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18650211_146391_18.tar application/x-tar 63.7 MB
bib15650837_18650214_146391_19.tar application/x-tar 63.5 MB
bib15650837_18650216_146391_20.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18650218_146391_21.tar application/x-tar 63.4 MB
bib15650837_18650221_146391_22.tar application/x-tar 63.7 MB
bib15650837_18650223_146391_23.tar application/x-tar 63.8 MB
bib15650837_18650225_146391_24.tar application/x-tar 62.9 MB
bib15650837_18650228_146391_25.tar application/x-tar 63.1 MB