Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18650103_146391_1.tar application/x-tar 63.2 MB
bib15650837_18650105_146391_2.tar application/x-tar 63.5 MB
bib15650837_18650107_146391_3.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18650110_146391_4.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18650112_146391_5.tar application/x-tar 63.5 MB
bib15650837_18650114_146391_6.tar application/x-tar 63.1 MB
bib15650837_18650117_146391_7.tar application/x-tar 63.4 MB
bib15650837_18650119_146391_8.tar application/x-tar 63.6 MB
bib15650837_18650121_146391_9.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18650124_146391_10.tar application/x-tar 64.2 MB
bib15650837_18650126_146391_11.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18650128_146391_12.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18650131_146391_13.tar application/x-tar 64.0 MB