Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18550704_146391_53.tar application/x-tar 40.9 MB
bib15650837_18550707_146391_54.tar application/x-tar 40.5 MB
bib15650837_18550711_146391_55.tar application/x-tar 41.0 MB
bib15650837_18550714_146391_56.tar application/x-tar 44.0 MB
bib15650837_18550718_146391_57.tar application/x-tar 40.6 MB
bib15650837_18550721_146391_58.tar application/x-tar 51.5 MB
bib15650837_18550725_146391_59.tar application/x-tar 41.1 MB
bib15650837_18550728_146391_60.tar application/x-tar 53.7 MB