Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18550602_146391_44.tar application/x-tar 40.7 MB
bib15650837_18550606_146391_45.tar application/x-tar 41.1 MB
bib15650837_18550609_146391_46.tar application/x-tar 40.8 MB
bib15650837_18550613_146391_47.tar application/x-tar 40.8 MB
bib15650837_18550616_146391_48.tar application/x-tar 40.7 MB
bib15650837_18550620_146391_49.tar application/x-tar 40.7 MB
bib15650837_18550623_146391_50.tar application/x-tar 40.6 MB
bib15650837_18550627_146391_51.tar application/x-tar 40.8 MB
bib15650837_18550630_146391_52.tar application/x-tar 40.7 MB