Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18550303_146391_18.tar application/x-tar 41.6 MB
bib15650837_18550307_146391_19.tar application/x-tar 41.0 MB
bib15650837_18550310_146391_20.tar application/x-tar 42.2 MB
bib15650837_18550314_146391_21.tar application/x-tar 41.5 MB
bib15650837_18550317_146391_22.tar application/x-tar 41.3 MB
bib15650837_18550321_146391_23.tar application/x-tar 41.5 MB
bib15650837_18550324_146391_24.tar application/x-tar 41.5 MB
bib15650837_18550328_146391_25.tar application/x-tar 41.6 MB
bib15650837_18550331_146391_26.tar application/x-tar 41.3 MB