Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18550103_146391_1.tar application/x-tar 41.8 MB
bib15650837_18550105_146391_2.tar application/x-tar 42.3 MB
bib15650837_18550110_146391_3.tar application/x-tar 42.2 MB
bib15650837_18550113_146391_4.tar application/x-tar 42.7 MB
bib15650837_18550117_146391_5.tar application/x-tar 41.4 MB
bib15650837_18550120_146391_6.tar application/x-tar 42.4 MB
bib15650837_18550124_146391_7.tar application/x-tar 41.6 MB
bib15650837_18550127_146391_8.tar application/x-tar 40.4 MB
bib15650837_18550131_146391_9.tar application/x-tar 41.4 MB