Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18501204_146391_97.tar application/x-tar 38.0 MB
bib15650837_18501207_146391_98.tar application/x-tar 36.0 MB
bib15650837_18501211_146391_99.tar application/x-tar 36.4 MB
bib15650837_18501214_146391_100.tar application/x-tar 55.1 MB
bib15650837_18501218_146391_101.tar application/x-tar 43.2 MB
bib15650837_18501221_146391_102.tar application/x-tar 55.3 MB
bib15650837_18501224_146391_103.tar application/x-tar 36.8 MB
bib15650837_18501228_146391_104.tar application/x-tar 37.9 MB
bib15650837_18501231_146391_105.tar application/x-tar 37.0 MB