Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18500703_146391_53.tar application/x-tar 38.6 MB
bib15650837_18500706_146391_54.tar application/x-tar 38.7 MB
bib15650837_18500710_146391_55.tar application/x-tar 39.0 MB
bib15650837_18500713_146391_56.tar application/x-tar 57.5 MB
bib15650837_18500717_146391_57.tar application/x-tar 38.2 MB
bib15650837_18500720_146391_58.tar application/x-tar 38.3 MB
bib15650837_18500724_146391_59.tar application/x-tar 38.1 MB
bib15650837_18500727_146391_60.tar application/x-tar 37.9 MB
bib15650837_18500730_146391_61.tar application/x-tar 37.8 MB