Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18500501_146391_35.tar application/x-tar 38.6 MB
bib15650837_18500504_146391_36.tar application/x-tar 37.8 MB
bib15650837_18500508_146391_37.tar application/x-tar 37.7 MB
bib15650837_18500511_146391_38.tar application/x-tar 38.3 MB
bib15650837_18500515_146391_39.tar application/x-tar 56.0 MB
bib15650837_18500518_146391_40.tar application/x-tar 38.7 MB
bib15650837_18500522_146391_41.tar application/x-tar 37.4 MB
bib15650837_18500525_146391_42.tar application/x-tar 37.1 MB
bib15650837_18500529_146391_43.tar application/x-tar 37.5 MB