Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18500202_146391_10.tar application/x-tar 38.4 MB
bib15650837_18500206_146391_11.tar application/x-tar 37.9 MB
bib15650837_18500209_146391_12.tar application/x-tar 38.3 MB
bib15650837_18500213_146391_13.tar application/x-tar 37.3 MB
bib15650837_18500216_146391_14.tar application/x-tar 38.9 MB
bib15650837_18500220_146391_15.tar application/x-tar 37.9 MB
bib15650837_18500223_146391_16.tar application/x-tar 38.3 MB
bib15650837_18500227_146391_17.tar application/x-tar 38.0 MB