Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18371101_146391_87.tar application/x-tar 18.1 MB
bib15650837_18371104_146391_88.tar application/x-tar 18.0 MB
bib15650837_18371108_146391_89.tar application/x-tar 27.0 MB
bib15650837_18371111_146391_90.tar application/x-tar 17.9 MB
bib15650837_18371115_146391_91.tar application/x-tar 26.8 MB
bib15650837_18371118_146391_92.tar application/x-tar 26.9 MB
bib15650837_18371122_146391_93.tar application/x-tar 18.0 MB
bib15650837_18371125_146391_94.tar application/x-tar 17.9 MB
bib15650837_18371129_146391_95.tar application/x-tar 26.9 MB