Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18370503_146391_35.tar application/x-tar 17.8 MB
bib15650837_18370506_146391_36.tar application/x-tar 17.9 MB
bib15650837_18370510_146391_37.tar application/x-tar 26.8 MB
bib15650837_18370513_146391_38.tar application/x-tar 17.8 MB
bib15650837_18370517_146391_39.tar application/x-tar 26.7 MB
bib15650837_18370520_146391_40.tar application/x-tar 17.9 MB
bib15650837_18370524_146391_41.tar application/x-tar 26.8 MB
bib15650837_18370527_146391_42.tar application/x-tar 17.9 MB
bib15650837_18370531_146391_43.tar application/x-tar 17.9 MB