Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18341101_146391_87.tar application/x-tar 16.7 MB
bib15650837_18341105_146391_88.tar application/x-tar 16.6 MB
bib15650837_18341108_146391_89.tar application/x-tar 16.6 MB
bib15650837_18341112_146391_90.tar application/x-tar 16.5 MB
bib15650837_18341115_146391_91.tar application/x-tar 16.6 MB
bib15650837_18341119_146391_92.tar application/x-tar 16.6 MB
bib15650837_18341122_146391_93.tar application/x-tar 43.0 MB
bib15650837_18341126_146391_94.tar application/x-tar 16.5 MB
bib15650837_18341129_146391_95.tar application/x-tar 16.6 MB