Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18340503_146391_35.tar application/x-tar 25.4 MB
bib15650837_18340507_146391_36.tar application/x-tar 17.0 MB
bib15650837_18340510_146391_37.tar application/x-tar 17.0 MB
bib15650837_18340514_146391_38.tar application/x-tar 16.8 MB
bib15650837_18340517_146391_39.tar application/x-tar 16.9 MB
bib15650837_18340521_146391_40.tar application/x-tar 16.9 MB
bib15650837_18340524_146391_41.tar application/x-tar 25.4 MB
bib15650837_18340528_146391_42.tar application/x-tar 16.9 MB
bib15650837_18340531_146391_43.tar application/x-tar 16.9 MB