Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18340301_146391_17.tar application/x-tar 17.0 MB
bib15650837_18340305_146391_18.tar application/x-tar 16.9 MB
bib15650837_18340308_146391_19.tar application/x-tar 16.9 MB
bib15650837_18340312_146391_20.tar application/x-tar 16.9 MB
bib15650837_18340315_146391_21.tar application/x-tar 25.1 MB
bib15650837_18340319_146391_22.tar application/x-tar 16.8 MB
bib15650837_18340321_146391_23.tar application/x-tar 16.8 MB
bib15650837_18340326_146391_24.tar application/x-tar 16.9 MB
bib15650837_18340329_146391_25.tar application/x-tar 17.1 MB