Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18261004_146391_79.tar application/x-tar 14.8 MB
bib15650837_18261007_146391_80.tar application/x-tar 14.6 MB
bib15650837_18261011_146391_81.tar application/x-tar 14.4 MB
bib15650837_18261014_146391_82.tar application/x-tar 14.6 MB
bib15650837_18261018_146391_83.tar application/x-tar 14.6 MB
bib15650837_18261021_146391_84.tar application/x-tar 14.6 MB
bib15650837_18261025_146391_85.tar application/x-tar 14.3 MB
bib15650837_18261028_146391_86.tar application/x-tar 14.3 MB