Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18260902_146391_70.tar application/x-tar 41.8 MB
bib15650837_18260906_146391_71.tar application/x-tar 14.7 MB
bib15650837_18260909_146391_72.tar application/x-tar 14.7 MB
bib15650837_18260913_146391_73.tar application/x-tar 14.7 MB
bib15650837_18260916_146391_74.tar application/x-tar 14.6 MB
bib15650837_18260920_146391_75.tar application/x-tar 14.6 MB
bib15650837_18260923_146391_76.tar application/x-tar 14.8 MB
bib15650837_18260927_146391_77.tar application/x-tar 14.9 MB
bib15650837_18260930_146391_78.tar application/x-tar 22.1 MB