Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18260401_146391_26.tar application/x-tar 16.1 MB
bib15650837_18260405_146391_27.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_18260408_146391_28.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_18260412_146391_29.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_18260415_146391_30.tar application/x-tar 32.2 MB
bib15650837_18260419_146391_31.tar application/x-tar 16.3 MB
bib15650837_18260422_146391_32.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_18260426_146391_33.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_18260429_146391_34.tar application/x-tar 10.8 MB