Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18260201_146391_9.tar application/x-tar 11.1 MB
bib15650837_18260204_146391_10.tar application/x-tar 13.6 MB
bib15650837_18260208_146391_11.tar application/x-tar 11.1 MB
bib15650837_18260211_146391_12.tar application/x-tar 11.0 MB
bib15650837_18260215_146391_13.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_18260218_146391_14.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_18260222_146391_15.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_18260225_146391_16.tar application/x-tar 10.9 MB