Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18170503_146391_35.tar application/x-tar 14.3 MB
bib15650837_18170507_146391_36.tar application/x-tar 14.3 MB
bib15650837_18170510_146391_37.tar application/x-tar 14.4 MB
bib15650837_18170514_146391_38.tar application/x-tar 14.4 MB
bib15650837_18170517_146391_39.tar application/x-tar 14.2 MB
bib15650837_18170521_146391_40.tar application/x-tar 14.2 MB
bib15650837_18170524_146391_41.tar application/x-tar 14.2 MB
bib15650837_18170528_146391_42.tar application/x-tar 14.2 MB
bib15650837_18170531_146391_43.tar application/x-tar 14.5 MB