Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18170301_146391_17.tar application/x-tar 14.1 MB
bib15650837_18170305_146391_18.tar application/x-tar 14.1 MB
bib15650837_18170308_146391_19.tar application/x-tar 14.1 MB
bib15650837_18170312_146391_20.tar application/x-tar 14.0 MB
bib15650837_18170315_146391_21.tar application/x-tar 14.0 MB
bib15650837_18170319_146391_22.tar application/x-tar 14.1 MB
bib15650837_18170322_146391_23.tar application/x-tar 14.0 MB
bib15650837_18170326_146391_24.tar application/x-tar 13.9 MB
bib15650837_18170329_146391_25.tar application/x-tar 14.3 MB