Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18160904_146391_71.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160907_146391_72.tar application/x-tar 19.8 MB
bib15650837_18160911_146391_73.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160914_146391_74.tar application/x-tar 10.2 MB
bib15650837_18160918_146391_75.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160921_146391_76.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160925_146391_77.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160928_146391_78.tar application/x-tar 10.1 MB