Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18160703_146391_53.tar application/x-tar 10.2 MB
bib15650837_18160706_146391_54.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160710_146391_55.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160713_146391_56.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160717_146391_57.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160720_146391_58.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160724_146391_59.tar application/x-tar 10.1 MB
bib15650837_18160727_146391_60.tar application/x-tar 10.2 MB
bib15650837_18160731_146391_61.tar application/x-tar 10.2 MB