Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18001101_146391_105.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18001105_146391_106.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18001108_146391_107.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18001112_146391_108.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18001115_146391_109.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18001119_146391_110.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_18001122_146391_111.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18001126_146391_112.tar application/x-tar 10.4 MB
bib15650837_18001129_146391_113.tar application/x-tar 10.4 MB