Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18000501_146391_48.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_18000503_146391_49.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_18000506_146391_50.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18000508_146391_51.tar application/x-tar 10.4 MB
bib15650837_18000510_146391_52.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18000513_146391_53.tar application/x-tar 10.4 MB
bib15650837_18000515_146391_54.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18000517_146391_55.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18000520_146391_56.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18000524_146391_57.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18000527_146391_58.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18000529_146391_59.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_18000531_146391_60.tar application/x-tar 10.5 MB