Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_17970802_146391_61.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_17970805_146391_62.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17970809_146391_63.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17970812_146391_64.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_17970816_146391_65.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17970819_146391_66.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_17970823_146391_67.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_17970826_146391_68.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_17970830_146391_69.tar application/x-tar 10.9 MB