Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_17901201_146391_96.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_17901204_146391_97.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17901208_146391_98.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17901211_146391_99.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17901215_146391_100.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17901218_146391_101.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17901222_146391_102.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17901224_146391_103.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17901229_146391_104.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17901231_146391_105.tar application/x-tar 10.8 MB