Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_17901103_146391_88.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17901106_146391_89.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17901110_146391_90.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17901113_146391_91.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17901117_146391_92.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17901120_146391_93.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17901124_146391_94.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17901127_146391_95.tar application/x-tar 10.7 MB