Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_17901002_146391_79.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17901006_146391_80.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17901009_146391_81.tar application/x-tar 10.4 MB
bib15650837_17901013_146391_82.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_17901016_146391_83.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_17901020_146391_84.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_17901023_146391_85.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17901027_146391_86.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_17901029_146391_87.tar application/x-tar 10.6 MB