Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_17900804_146391_62.tar application/x-tar 10.4 MB
bib15650837_17900807_146391_63.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17900811_146391_64.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_17900814_146391_65.tar application/x-tar 20.8 MB
bib15650837_17900818_146391_66.tar application/x-tar 10.5 MB
bib15650837_17900821_146391_67.tar application/x-tar 10.4 MB
bib15650837_17900825_146391_68.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17900828_146391_69.tar application/x-tar 10.5 MB