Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_17900505_146391_36.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_17900508_146391_37.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_17900512_146391_38.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_17900515_146391_39.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17900519_146391_40.tar application/x-tar 10.8 MB
bib15650837_17900522_146391_41.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17900526_146391_42.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_17900529_146391_43.tar application/x-tar 10.6 MB