Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_17900403_146391_27.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_17900407_146391_28.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_17900410_146391_29.tar application/x-tar 10.9 MB
bib15650837_17900414_146391_30.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17900417_146391_31.tar application/x-tar 10.6 MB
bib15650837_17900421_146391_32.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_17900424_146391_33.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_17900428_146391_34.tar application/x-tar 10.7 MB
bib15650837_17900430_146391_35.tar application/x-tar 11.7 MB