Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_17900102_146391_1.tar application/x-tar 11.3 MB
bib15650837_17900105_146391_2.tar application/x-tar 11.3 MB
bib15650837_17900109_146391_3.tar application/x-tar 11.1 MB
bib15650837_17900113_146391_4.tar application/x-tar 11.2 MB
bib15650837_17900116_146391_5.tar application/x-tar 11.0 MB
bib15650837_17900120_146391_6.tar application/x-tar 11.1 MB
bib15650837_17900123_146391_7.tar application/x-tar 11.1 MB
bib15650837_17900127_146391_8.tar application/x-tar 11.1 MB
bib15650837_17900130_146391_9.tar application/x-tar 11.9 MB