Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18881201_0_282.tar application/x-tar 99.3 MB
bib13434192_18881203_0_283.tar application/x-tar 121.5 MB
bib13434192_18881204_0_284.tar application/x-tar 103.5 MB
bib13434192_18881205_0_285.tar application/x-tar 106.5 MB
bib13434192_18881206_0_286.tar application/x-tar 103.2 MB
bib13434192_18881207_0_287.tar application/x-tar 104.8 MB
bib13434192_18881208_0_288.tar application/x-tar 120.8 MB
bib13434192_18881210_0_289.tar application/x-tar 119.7 MB
bib13434192_18881211_0_290.tar application/x-tar 103.0 MB
bib13434192_18881212_0_291.tar application/x-tar 120.1 MB
bib13434192_18881213_0_292.tar application/x-tar 103.0 MB
bib13434192_18881214_0_293.tar application/x-tar 102.9 MB
bib13434192_18881215_0_294.tar application/x-tar 119.3 MB
bib13434192_18881217_0_295.tar application/x-tar 118.3 MB
bib13434192_18881218_0_296.tar application/x-tar 118.1 MB
bib13434192_18881219_0_297.tar application/x-tar 117.8 MB
bib13434192_18881220_0_298.tar application/x-tar 118.7 MB
bib13434192_18881221_0_299.tar application/x-tar 118.7 MB
bib13434192_18881222_0_300.tar application/x-tar 118.8 MB
bib13434192_18881224_0_301.tar application/x-tar 118.7 MB
bib13434192_18881227_0_302.tar application/x-tar 119.0 MB
bib13434192_18881228_0_303.tar application/x-tar 103.3 MB
bib13434192_18881229_0_304.tar application/x-tar 101.9 MB
bib13434192_18881231_0_305.tar application/x-tar 101.0 MB