Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18881101_0_256.tar application/x-tar 100.7 MB
bib13434192_18881102_0_257.tar application/x-tar 104.1 MB
bib13434192_18881103_0_258.tar application/x-tar 103.4 MB
bib13434192_18881105_0_259.tar application/x-tar 102.2 MB
bib13434192_18881106_0_260.tar application/x-tar 103.8 MB
bib13434192_18881107_0_261.tar application/x-tar 125.6 MB
bib13434192_18881108_0_262.tar application/x-tar 99.2 MB
bib13434192_18881109_0_263.tar application/x-tar 102.1 MB
bib13434192_18881110_0_264.tar application/x-tar 101.2 MB
bib13434192_18881112_0_265.tar application/x-tar 102.4 MB
bib13434192_18881113_0_266.tar application/x-tar 102.3 MB
bib13434192_18881114_0_267.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18881115_0_268.tar application/x-tar 103.0 MB
bib13434192_18881116_0_269.tar application/x-tar 104.7 MB
bib13434192_18881117_0_270.tar application/x-tar 101.8 MB
bib13434192_18881119_0_271.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18881120_0_272.tar application/x-tar 105.5 MB
bib13434192_18881121_0_273.tar application/x-tar 101.3 MB
bib13434192_18881122_0_274.tar application/x-tar 100.6 MB
bib13434192_18881123_0_275.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18881126_0_277.tar application/x-tar 103.4 MB
bib13434192_18881127_0_278.tar application/x-tar 101.5 MB
bib13434192_18881128_0_279.tar application/x-tar 102.6 MB
bib13434192_18881129_0_280.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18881130_0_281.tar application/x-tar 102.0 MB