Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18881001_0_229.tar application/x-tar 102.3 MB
bib13434192_18881002_0_230.tar application/x-tar 103.2 MB
bib13434192_18881003_0_231.tar application/x-tar 103.0 MB
bib13434192_18881004_0_232.tar application/x-tar 103.7 MB
bib13434192_18881005_0_233.tar application/x-tar 102.4 MB
bib13434192_18881006_0_234.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18881008_0_235.tar application/x-tar 101.7 MB
bib13434192_18881009_0_236.tar application/x-tar 101.8 MB
bib13434192_18881010_0_237.tar application/x-tar 103.7 MB
bib13434192_18881011_0_238.tar application/x-tar 103.5 MB
bib13434192_18881012_0_239.tar application/x-tar 102.7 MB
bib13434192_18881013_0_240.tar application/x-tar 121.5 MB
bib13434192_18881015_0_241.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18881016_0_242.tar application/x-tar 101.5 MB
bib13434192_18881017_0_243.tar application/x-tar 102.5 MB
bib13434192_18881018_0_244.tar application/x-tar 105.0 MB
bib13434192_18881019_0_245.tar application/x-tar 101.8 MB
bib13434192_18881020_0_246.tar application/x-tar 120.5 MB
bib13434192_18881022_0_247.tar application/x-tar 103.2 MB
bib13434192_18881023_0_248.tar application/x-tar 104.6 MB
bib13434192_18881024_0_249.tar application/x-tar 103.7 MB
bib13434192_18881025_0_250.tar application/x-tar 106.8 MB
bib13434192_18881026_0_251.tar application/x-tar 103.9 MB
bib13434192_18881027_0_252.tar application/x-tar 121.5 MB
bib13434192_18881029_0_253.tar application/x-tar 104.3 MB
bib13434192_18881030_0_254.tar application/x-tar 103.1 MB
bib13434192_18881031_0_255.tar application/x-tar 105.9 MB